Open Vacancy / Avoin työpaikka

Research assistant with fluent Dari language skills for a short-term position at the Migration Institute of Finland

Jan. 8, 2019
(suomeksi alla)

Migration Institute of Finland in Turku is inviting applications for a two-month part-time (50 %) research assistant position starting 1.3.2019 for a Persian (Dari) speaking assistant. The assistant’s main duties will consist of conducting interviews and transcribing them for the project Family Separation, Migration Status, and Everyday Security: Experiences and Strategies of Vulnerable Migrants (Academy of Finland). The project examines the impact of tightened family reunification policies on the experiences and organization of everyday security among vulnerable migrants in Finland. An appointee to the position must have good skills in Persian (Dari) and good written and oral skills in either Finnish or English. The conditions for the work are flexible and also remote work is possible to some extent. The work includes travelling. Networks with the Finnish Afghan community and knowledge about Afghan migrants’ situation is important.

Monthly salary will be 1050€/month. The position is suitable to for example a student. The work does not fulfil the requirements for a work permit in Finland, so the candidates need to already have a right to work in Finland for other reasons.

Send your application and attached CV by 31.1.2019 to johanna.hiitola(at)utu.fi. Job interviews will be held at the Migration Institute in Turku.

More information:

Johanna Hiitola, senior researcher: johanna.hiitola(a)utu.fi / 040 671 2357
Marja Tiilikainen, project leader: marja.tiilikainen(a)utu.fi / 040 684 3814

Family Separation, Migration Status and Everyday Security: Experiences and Strategies of Vulnerable Migrants


Darinkielinen tutkimusavustaja lyhytaikaiseen tehtävään Siirtolaisuusinstituuttiin

Siirtolaisuusinstituutti Turussa hakee osa-aikaiseen (50 %) työsuhteeseen persiaa (dari) sujuvasti puhuvaa tutkimusavustajaa ajalle 1.3.2019-30.4.2019. Avustaja työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita, jossa tutkitaan tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia arjen turvallisuuden kokemuksiin haavoittuvien maahanmuuttajien ja heidän transnationaalisten perheidensä keskuudessa. Tutkimusavustajalta edellytetään joko englannin tai suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Työ sisältää haastatteluissa avustamista ja haastattelujen litterointia. Verkostot Suomessa asuviin afganistanilaisiin ja afganistanilaisten siirtolaisten tilanteen tuntemus on työssä tärkeää. Työaika on epäsäännöllinen, joten avustajalta toivotaan joustavuutta työaikojen suhteen. Työ vaatii jonkin verran matkustamista ja sitä voi tehdä osittain etätyönä.

Palkkaus on 1050 €/kk. Työ sopii esimerkiksi opiskelijalle. Työsuhde ei valitettavasti oikeuta työperusteiseen oleskelulupaan, joten työntekijällä täytyy olla muusta syystä oikeus työntekoon Suomessa.

Vapaamuotoiset hakemukset, joihin liitetään CV, pyydetään toimittamaan sähköpostitse johanna.hiitola(at)utu.fi 31.1.2019 mennessä. Haastattelut pidetään Siirtolaisuusinstituutissa Turussa.

Tiedustelut:

Johanna Hiitola, erikoistutkija: johanna.hiitola(a)utu.fi / 040 671 2357
Marja Tiilikainen, hankkeen johtaja: marja.tiilikainen(a)utu.fi / 040 684 3814

Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita

 

© Siirtolaisuusinstituutti - Migration Institute of Finland Back to top