Markku Mattila (toim.)

Aina liikkeessä. Liikkuvainen Pohjanmaa.

Pohjanmaa on aina liikkeessä!

Itse maankamara on siitä asti liikkunut, kun jää jätti sen. Myös pohjalainen ihminen ja yhteiskunta on liikkuvaista sorttia.

Kirjan tekstit keskittyvät pohjalaisen ihmisen liikkuvuuteen. Miten ja mistä käsin Pohjanmaa asutettiin? Miten ja minne täältä on lähdetty? Miten tänne on tultu? Ja miten tänne tulo on koettu? Kirjassa tiivistyy kolme teemaa: suhtautuminen vierauteen, pitkä kokemus siirtolaisuudesta sekä yhteistoiminta ja yhteistyö.

Subscribe to RSS - Markku Mattila (toim.)

© Siirtolaisuusinstituutti - Migration Institute of Finland Back to top