Olavi Hartonen

Migration I Finland och Europa. Handbok för lärare.

 

Migrationsinstitutet har tidigare publicerat ett finskspråkigt undervisningspaket om migration för lärarhandledning. Nu har detta undervisningspaket översatts till svenska, uppdaterats och kompletterats med finlandssvenska särdrag. Undervisningspaketet har finansierats av Utbildningsstyrelsens svenska enhet.

Hela paketet kan laddas ner på följande länk:

http://www.migrationinstitute.fi/sv/informationstjanster/laropaket

Subscribe to RSS - Olavi Hartonen

© Siirtolaisuusinstituutti - Migration Institute of Finland Back to top