Kirjoitusohjeet

Siirtolaisuus-Migration -lehti julkaisee ennen julkaisemattomia suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä tieteellisiä ja populäärejä artikkeleita sekä kirjoituksia. Painettuun Siirtolaisuus-Migration -aikakauslehteen hyväksytty aineisto julkaistaan samanaikaisesti Siirtolaisuusinstituutin sähköisenä verkkoversiona. Tieteelliset artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Muut kirjoitukset arvioidaan toimittajien toimesta.

Käsikirjoitukset, joita ei ole laadittu oheisten ohjeiden mukaan, palautetaan korjattavaksi jo ennen varsinaista toimitustyötä.

Toimitushenkilöstö:

Julkaistavaksi aiotut kirjoitukset lähetetään toimitussihteeri Kirsi Sainiolle.


© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös