Integration i projektform - en kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland av Linda Bäckman

11.12.2017
På många håll i Svenskfinland har man under årtionden engagerat sig för att främja invandrares integration i samhället. Olika slags projekt har genomförts av både myndigheter och tredje sektorns aktörer. I denna rapport sammanställs information om avslutade och pågående projekt till en första kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland. Rapporten omfattar ett trettiotal projekt, samt intervjuer med nyckelpersoner i de olika regionerna för en bredare syn på integration som fenomen och på de insatser som gjorts på svenskt håll. Projektverksamheten har till stor del fokuserat på sysselsättnings- och utbildningsåtgärder, och i rapporten behandlas god praxis som identifierats i projekten. Samtidigt utgör kartläggningen en lägesrapport av vad som gjorts hittills och vilka områden framtida insatser kunde riktas till.

Köp från webbutik 15 € + frakt.

Rapporten kan laddas ner med den här länken.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös