Nuorten ääni kuuluviin!

Saavatko nuoret äänensä kuuluviin kotoutumista koskevissa kysymyksissä? Kuinka maahanmuuttajataustaiset ja suomalaistaustaiset nuoret kohtaavat ja syntyykö heidän välilleen ystävyyssuhteita? Nuorten ääni kuuluviin! -konferenssissa näitä kysymyksiä pohtivat niin nuoret kuin asiantuntijatkin.

8.12.2017
Siirtolaisuusinstituutti ja nuorisojärjestö Globaalinuoret ry järjestävät Muuttoliikkeen ja etnisyystutkimuksen (MEV) konferenssin Nuorten ääni kuuluviin! keskiviikkona 13.12. klo 9.50–16.00, Turun kristillisellä opistolla.

Nuorten ystävyyssuhteita tutkineen Elina Turjanmaan mukaan maahanmuuttajataustaisten ja suomalaistaustaisten nuorten välillä on hyvin vähän kaverisuhteita.

Suomalaistaustaisten kavereiden löytäminen on erityisen vaikeaa nuorille, jotka ovat muuttaneet Suomeen nuoruusiässä ja asuneet täällä vasta joitain kuukausia tai vuosia. Heikon kielitaidon lisäksi nuorten toisiinsa tutustumiseen vaikuttavat luontevien kohtaamispaikkojen puute, vapaa-ajanviettotavat ja molemminpuoliset ennakkoluulot, Turjanmaa sanoo.

Turjanmaa esittelee konferenssipuheenvuorossaan Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi -hankkeen tutkimustuloksia. Hankkeessa on haluttu ystävyyssuhteiden tutkimisen lisäksi edistää nuorten kotoutumista sekä kehittää yhteiskunnallisten toimijoiden kulttuuritietoista osaamista.

Konferenssin ohjelma koostuu asiantuntijapuheenvuoroista ja paneelikeskustelusta, joissa kuullaan sekä viranomaisten että nuorten näkökulmia aiheeseen. Tilaisuuden muihin teemoihin kuuluvat etniset suhteet, osallistuminen ja yhteisöjen vaikutukset nuorten elämään.

Tervetuloa!

Tutustu konferenssin ohjelmaan täällä.

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös