Tutkijan määräaikainen toimi haettavana

Tutkijan määräaikainen toimi haettavana Siirtolaisuusinstituutissa

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittaman Sata omenapuuta - moninuorinen Suomi -hankkeen (1.1.2016-28.2.2018) tavoitteena on tukea Varsinais-Suomen kunta- ja järjestötoimijoiden kotouttamistyötä monialaisen yhteistyöverkoston kautta. Keskeistä on nuorten aktiivinen toimijuus taiteen ja liikunnan keinoin yhdessä valtaväestön nuorten kanssa. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja partnereina toimivat Siirtolaisuusinstituutti, Turun yliopiston Brahea-keskus, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Turun Kanava Nuoriso ry, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala, Uusikaupunki ja Uudenkaupungin Urheilijat/Korihait.

Siirtolaisuusinstituutin tehtävänä on kartoittaa, onko Turun alueen valtaväestön nuorilla ja maahanmuuttajanuorilla keskinäisiä kohtaamisia tai miksi tällaisia kohtaamisia ei ole ollut. Seurantakartoituksessa analysoidaan, miten hanketyö on edistänyt ystävyyssuhteiden muodostumista. Alkukartoitusaineisto on kerätty syksyllä 2016 ja seuranta tehdään keväällä 2017. Tutkimus julkaistaan lokakuussa Siirtolaisuusinstituutin julkaisusarjassa.

Siirtolaisuusinstituutissa on haettavana puolen vuoden tutkijan määräaikainen toimi. Työskentelyperiodi on 1.3.-31.8.2017. Kuukausipalkka hankkeessa on 2 700 €.

Hakemus, sisältäen ansioluettelon, julkaisulistan ja lyhyen kuvauksen motivaatiosta hakea määräaikaista toimea, tulee lähettää Siirtolaisuusinstituuttiin sähköpostilla, mieluummin pdf-tiedostona, hallinnon assistentti Krista Mielismäki-Kettuselle (e-mail: krista.mielismaki@utu.fi). Hakuaika on torstaihin 9.2.2017 klo 16.00 saakka.

Hakemuksessa tulee käyttää seuraavia formaatteja:

Ansioluettelo (http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae)
Julkaisuluettelo (http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/)

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Elli Heikkilä, elli.heikkila@utu.fi; GSM 0400 695 452.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös