Tutkijan määräaikainen toimi haettavana Siirtolaisuusinstituutissa

15.2.2017
Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -hankkeen (1.3.2017–31.12.2019) tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin ja/tai työelämään sekä yrittäjiksi kehittämällä uusia, entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja. Lisäksi tavoitteena on kehittää digitaalisen ohjauksen, muun ohjauksen ja tukitoiminnan malleja samoin kuin maahanmuuttajatyötä tekevien verkostoyhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on toisilta oppimisen ja yhteisen kehittämistyön avulla edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja nopeampaa siirtymistä koulutukseen ja työelämään sekä yrittäjyyteen.

Projektin kansallisesta toteutuksesta vastaavat Turun kaupungin sivistystoimiala, Turun kaupungin kaupunkikehitysryhmä, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun kristillinen opisto ja Siirtolaisuusinstituutti. Kansainvälisessä yhteistyössä ovat lisäksi mukana Ruotsi ja Belgia.

Siirtolaisuusinstituutti toteuttaa hankkeen tutkimus- ja arviointiosion. Keväällä 2017 tuotetaan aluksi tietoa, jonka avulla hankkeen eri toimenpiteet pysytään suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaiksi. Hankkeen edetessä tutkimuksen tavoitteena on arvioida toimenpiteiden toimivuutta sekä loppuvaiheessa saavutettujen tulosten vaikuttavuutta.

Siirtolaisuusinstituutissa on haettavana kolmen kuukauden tutkijan määräaikainen toimi. Työskentelyperiodi alkaa maaliskuussa 2017. Kuukausipalkka hankkeessa on 3 000 €.

Hakemus, sisältäen ansioluettelon, julkaisulistan ja lyhyen kuvauksen motivaatiosta hakea määräaikaista toimea, tulee lähettää Siirtolaisuusinstituuttiin sähköpostilla, mieluummin pdf-tiedostona, hallinnon assistentti Krista Mielismäki-Kettuselle (e-mail: krista.mielismaki(at)utu.fi). Hakuaika on keskiviikkoon 22.2.2017 klo 16.00 saakka.

Hakemuksessa tulee käyttää seuraavia formaatteja:

Ansioluettelo: http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae
Julkaisuluettelo: http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Elli Heikkilä, elli.heikkila(at)utu.fi; GSM 0400 695 452.

 

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös