Uusi tutkimushanke pakolaistaustaisten perheiden erossaolosta

17.10.2018
Johanna Hiitola, Ahmed Zaidan ja Zeinab Karimi ovat aloittaneet tutkimusprojektin: Perheestä erossa: Arkielämän rakentuminen erillään perheenjäsenistä (2018–2020). Hiitola johtaa tutkimusta ja Zaidan sekä Karimi toimivat tutkimusavustajina. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten Suomen kiristynyt perheenyhdistämislainsäädäntö vaikuttaa pakolaistaustaisten siirtolaisten perhe-elämään.

Hanke selvittää, millaisia strategioita Afganistanista, Irakista ja Somaliasta kotoisin olevat henkilöt kehittävät pyrkiessään tuomaan perheenjäseniään Suomeen. Tutkimus tuo esiin, miten siirtolaiset selviävät tilanteessa, jossa perheen erillään olo jatkuu pidemmän aikaa ja kuinka erossaolo vaikuttaa aikuisten ja alaikäisten siirtolaisten arkipäivän turvallisuuden tunteeseen. Tutkimuksen tavoitteena on osallistua myös kotoutumisesta käytävään keskusteluun valottamalla siirtolaisten kamppailuja tilanteissa, joissa maahanmuuttolainsäädännön kiristykset ovat johtaneet jopa lopulliseen eroon puolisosta ja lapsista. Aineistoa kerätään syksyllä 2018 ja keväällä 2019 haastattelemalla sekä aikuisia että alaikäisiä siirtolaisia.

Hanke on osa dosentti Marja Tiilikaisen johtamaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita (2018‒2021). Päähanke tutkii tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia arjen turvallisuuden kokemuksiin ja organisoimiseen haavoittuvien maahanmuuttajien ja heidän transnationaalisten perheidensä keskuudessa.

Lisätietoja:

YTT, erikoistutkija Johanna Hiitola, johanna.hiitola(a)utu.fi (suomi, englanti)
+358 40671 2357

MA, research assistant Zeinab Karimi, zeinab.karimi(a)utu.fi (farsi, dari, suomi, englanti)
+358 40 670 9279

BA, research assistant Ahmed Zaidan, ahmad.ahmad(a)utu.fi (arabia, suomi, englanti)
+358 40 844 9439

Hankkeen johtaja:

Vastaava tutkija, dosentti, Marja Tiilikainen, marja.tiilikainen(a)utu.fi
+358 40 684 3814

Kuvassa vasemmalta: Ahmed Zaidan, Zeinab Karimi ja Johanna Hiitola

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös