Jäädäkö vai lähteä? Monikulttuuristen perheiden muuttohalukkuus Suomen sisällä ja ulkomaille.

Kirjoittaja: 

 

Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa kyselytutkimuksessa selvitetään Suomessa asuvien monikulttuuristen avioparien asumista, viihtymistä ja mahdollisia muuttosuunnitelmia. Toinen puolisoista on suomalainen ja toinen ulkomaalaistaustainen. Avioparit saavat kertoa mielipiteensä mm. asuinkuntiensa palveluista ja siitä, millaisiin palveluihin kunnissa pitäisi heidän mielestään ensisijaisesti panostaa. On tärkeää selvittää, onko lähtömuuttohalukkuudessa kyse enemmän asuinalueen työntötekijöistä vai mahdollisen kohdealueen vetotekijöistä. Tutkimuksella kunnat saavat vinkkejä monikulttuuristen perheiden viihtymisen edellytyksistä.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös