Muuttoliikkeiden vuosisata

Kirjoittaja: 

Kansainväliset muuttoliikkeet ovat hyvin monimuotoisia ja kompleksisia ilmiöitä, ja muuttoliikkeiden tutkimus on hyvin fragmentoitunutta. Keskeinen lähtökohta tilanteen korjaamiseksi niin Suomessa kuin ulkomailla on lisääntyvä vuorovaikutus eri alojen tutkijoiden välillä. Myös kansainvälinen yhteistyö on tärkeää ylirajaisia ilmiöitä tutkittaessa.

Muuttoliikkeiden vuosisata -hankkeessa järjestetään kahdeksan monitieteistä asiantuntijatapaamista, joissa pureudutaan kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimuksen globaalisti tärkeisiin kiistakysymyksiin. Asiantuntijatapaamisten yhteydessä järjestetään yleisölle avoimia luentoja.

Hankkeen tapahtumat jakautuvat kahteen teemavuoteen Globaali tilanne vuonna 2017 ja Eurooppa ja Suomi vuonna 2018. Ensimmäisen vuoden tapahtumien osateemoina ovat ympäristönmuutos, väestönkasvu, kehitys ja diaspora. Vuoden 2018 osateemoina ovat politisoituminen, talous, sukupolvet ja diversiteetti.

Hankkeen kesto: 1.1.2017–31.12.2018.

Hankkeen sivut.

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös