Ulkosuomalaisen miesalkoholistin elämä ja kohtalo -Vertaileva kvalitatiivinen tutkimus miehistä, siirtolaisuudesta ja alkoholin ongelmakäytöstä

Kirjoittaja: 

Tutkimuksessa selvitetään sekä Ruotsissa että Australiassa asuvien alkoholisoituneiden ensimmäisen polven ulkosuomalaisten elämänkulkua ja nykyistä elämäntilannetta sekä sitä, miten sekä entisen kotimaan että nykyisen asuinmaan alkoholikulttuurit ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat yksilön alkoholinkäyttöön. Elämänkerrallis-kerronnallisen haastatteluaineisto keruu on aloitettu syksyllä 2007.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös