Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla - Elämänhallinta ja sosiaalistuminen paikallisyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan

VIERASKIELISET LAPSET ETELÄISELLÄ POHJANMAALLA — Elämänhallinta ja sosiaalistuminen paikallisyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan

Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen toteuttamassa hankkeessa tutkitaan alle 18-vuotiaiden vieraskielisten lasten elämänhallintaa ja sosiaalistumista. Miten he kokevat tulleensa otetuksi vastaan asuinpaikkakunnalla? Miten he ovat mielestään sosiaalistuneet paikallisyhteisöön? Mitä sisäisiä ja ulkoisia uhkia heidän elämässä koetaan olevan? Miten lasten elämänhallinta näyttäytyy heidän jokapäiväisessä elämässään? Minkälaista on vieraskielisen lapsen onnistunut arki jokapäiväisessä elämässä? Miten asuinpaikka voisi paremmin tukea vieraskielisten lasten onnistunutta sosiaalistumista ja elämänhallintaa, jotta heidän elämänpolkunsa mahdollistaisi yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi kasvun? Mitä käytännön toimia olisi tehtävä vieraskielisten lasten sosiaalistumisen ja elämänhallinnan tukemiseksi?

Tutkimus toteutetaan eteläisellä Pohjanmaalla. Tässä se tarkoittaa Etelä-Pohjanmaan maakuntaa sekä Vaasan kaupunkia. Tutkimusjoukkona ovat alueella asuvat alle 18-vuotiaat vieraskieliset lapset. Tutkimus toteutetaan surveypal -lomakekyselyillä, osallistuvalla havainnonnilla ja haastatteluilla. Osallistuvaa havainnointia tehdään kuudessa kunnassa (Seinäjoki, Vaasa, Kauhava, Lapua, Kauhajoki ja Kurikka) leireillä, lastentarhoissa ja kouluissa. Haastateltaviksi valitaan pienempi joukko tutkimuskyselyyn vastanneista. Tutkimuksessa haastatellaan myös virkamiehiä, jotka ovat työnsä puolesta tekemisissä lasten sosiaalistumiseen vaikuttavien asioiden kanssa.

Hankkeen tuloksena olemassa oleva tilanne kartoitetaan. Sen lisäksi tuotetaan uusia asuinpaikkakunnasta riippumatta sovellettavissa olevia toimintamalleja, joilla vieraskielisten lasten paras mahdollinen sosiaalistuminen suomalaiseen yhteiskuntaan varmistetaan. Hankkeen tutkimusraportti julkaistaan Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen - sarjassa.

Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto. Kevään 2015 apurahojen jaossa hanke nimettiin Etelä-Pohjanmaan rahaston kärkihankkeeksi.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös