Aluekeskuksen yleiskuvaus  »  Syntyhistoria »  Yhteystiedot     


Seinäjoen yksikön toiminta

Välilehtien käyttöohjeet

Avaa / sulje klikkaamalla. Open/close by clicking tabs.

Tutkimus

Seinäjoen toimipisteessä tehtävän tutkimuksen kohdealueena on historiallinen ja kulttuurinen Pohjanmaa. Tutkimukset ovat projektiluonteisia. Lisäksi toimipisteessä avustetaan vierailevia tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä neuvomalla muun muassa materiaalin hankintaan tai rahoituksen liittyvissä kysymyksissä.


Meneillään olevat tutkimushankkeet

 • Anglé, Jaana & Mattila, Markku: Kauhavan Oivaltava TyöInnovaatio – KOTI-hanke, jossa dokumentoidaan ja analysoidaan Kauhavan vastaanottokeskuksessa perustetun Osuuskunta Mamulandian toimintaa. (2016)
 • Mattila, Markku: WeAll-hankkeen osatutkimus, joka käsittelee maahanmuuttajia työvoimana maaseudun pk-yrityksissä. (2016)
 • Anglé, Jaana & Mattila, Markku: Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla: Elämänhallinta ja sosiaalistuminen paikallisyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Rahoittajana Suomen Kulttuurirahasto, Etelä-Pohjanmaan rahasto. Maakunnan kärkihanke 2015.
 • Anglé, Jaana & Mattila, Markku: Työvoimaltaan kansainvälinen suomalainen yritys - Yritys, työyhteisö ja paikallisyhteisö vieraskielisen työvoiman hyödyntämisen ja sopeutumisen kehyksessä. Rahoitusvaiheessa.

Valmistuneet tutkimushankkeet:

 • Mattila, Markku: Siirtolaisia ja kausityöläisiä: Sundsvallin alueen pohjalainen työvoima 1800-luvun jälkipuoliskolla. Omarahoitteinen. Tuloksena tutkimusartikkeli, joka julkaistu teoksessa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 7, 2015).
 • Mattila, Markku (toim.): Aina liikkeessä: Liikkuvainen Pohjanmaa. Pohjanmaan muuttoliikkeitä ja siihen liittyviä ilmiöitä luotaava artikkelikokoelma. Omarahoitteinen. Julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 7, 2015).
 • Sotaniemi, Joonas & Mattila, Markku: Eteläisen Pohjanmaan muuttovirrat: Seinäjoki ja Vaasa muuttoalueina vuosien 2007–2011 aineiston valossa. Selvitetään Seinäjoen seutukunnan ja Vaasan seutukunnan asemaa maan sisäisessä tulomuutossa ja lähtömuutossa. Rahoittajana Suomen Kulttuurirahasto, Etelä-Pohjanmaan rahasto. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 6, 2013).
 • Mattila, Markku & Björklund, Krister: Tomaatteja, teollisuutta ja monikulttuurisuutta — Närpiön malli kotoutumisen edistäjänä. Omarahoitteinen. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 5, 2013).
 • Häkkinen, Anne & Mattila, Markku: Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat. Rahoittajana Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 4, 2011).
 • Häkkinen, Anne: Maahanmuuttajien terveyspalvelutarpeeseen vastaaminen Etelä-Pohjanmaalla. Rahoittajina Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen kaupunki. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 3, 2009).
 • Maaseudun maahanmuuttajat: Kokemuksia työperäisestä maahanmuutosta Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maaseudulla. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin (Seinäjoki), Turun yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen ja aluekeskuksen yhteishanke. Aluekeskuksen osalta tutkijana toimi Markku Mattila. Rahoittaja Maa- ja metsätalousministeriö. Tulokset julkaistu Ruralia-instituutin sarjassa Raportteja, osa 41 (2009).
 • Haatainen, Teemu: Keskisen Pohjanmaan amerikansiirtolaisuus vuosina 1893-1945. Jyväskylän yliopiston historian laitokselle tehdyn pro gradu -työn aiheenanto ja osittaisohjaus (aluepäällikkö). Työ hyväksytty marraskuussa 2008.
 • Rekonen, Petri: Etelä-Pohjanmaan valtamerentakainen siirtolaisuus 1860–1940 ja Etelä-Pohjanmaan väestö ja siirtolaisuus Ruotsiin 1940–1960 sekä Siirtokarjalaiset Etelä-Pohjanmaalla. Tulokset julkaistu Etelä-Pohjanmaan historian VII osassa (2006).
 • Itäpuisto, Timo: Kotipesänä Pohjanmaa: Etelä-Pohjanmaan muuttajat ja kotiseudulla pysyneet. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 2, 1999).
 • Österlund, Timo: Pohjanmaan alueen muuttoliike vuosina 1988–1996. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia (n:o 1, 1997).
 • Viita, Ossi: Ville Ritolan elämäkerta. Tulokset julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja (n:o 1, 1997).

Muut hankkeet

 • Vaasan läänin passiluetteloiden digitoiminen ja liittäminen siirtolaisrekisteriin. Tällä hetkellä työn alla on 1890-luvun alku. Digitointia on rahoittanut John G. Annalan säätiö.
 • Syksyllä 2009 aloitettu Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajien siirtolaisuusmuistojen keruuprojekti.
 • Siirtolaisuuden jäljillä -opetuspaketti (7-9 luokat). Paketti koostuu näyttelystä Siirtolaistemme työt Ameriiikassa, tyyppillisestä "Juhon" siirtolaistarinasta, tehtävistä ja oheismateriaaleista. Paketti on tuotettu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa vuonna 2008. Se kiertää kouluja vuodet 2009-2010.
 • Yhteistyö Seinäjoen lukion kanssa syksystä 2008 alkaen. Siirtolaisuusaiheista koulutusta lukion oppilaiden tarpeisiin.
 • Siirtolaisuusaiheisen tapahtuman järjestäminen Alahärmässä kesällä 2008. Aluekeskus osallistui Alahärmän Härmäläisille Häjyylyille omalla osastollaan, jota varten mm. tuotettiin uusi näyttely Siirtolaistemme työt Ameriiikassa. Hanketta rahoitti Etelä-Pohjanmaan Kehittämisrahasto.
 • Siirtokarjalaisten elämää Pohjanmaalla - muistitiedon keruuprojekti vuonna 2007.
 • Pohjanmaan siirtolaisaiheisten valokuvien keräyskilpailu Valokuvat kertovat vuosina 2001-2002.
 • Osallistuminen Amerikanlesken pennihäät -tapahtuman järjestämiseen Peräseinäjoella kesällä 1999.
 • Siirtolaisuusaiheinen kirjoituskilpailu Siirtolaisuusmuistot talteen 1998. Parhaat kirjoitukset on julkaistu sarjassa Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja (n:o 2, 2000).
 • Siirtolaisuusmuseo -hanke 1994-2007
 • Siirtolaisuuteen liittyvän aineiston keruuprojekti 1995-.

 

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös