Sari Vanhanen

 

Verkostotutkija

sari.m.vanhanen@gmail.com

+358 40 841 8775

 


Oppiarvo:

 • YTM

Koulutus:

 • Jatko-opiskelija, Jyväskylän yliopisto (väitöskirjatutkimus)
 • Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot 2002, Jyväskylän yliopisto
 • YTM 1994, Jyväskylän yliopisto, sosiologia

Nykyinen tutkimus:

 • Kotoutumisen edistäminen monialaisena yhteistyönä - Näkökulmana poliisin työ

Meneillään oleva, artikkelimuotoinen väitöskirjatutkimus "Kotoutumisen edistäminen monialaisena yhteistyönä - Näkökulmana poliisin työ" kuvailee kotouttavan työn käytäntöjä ja tarkastelee yhteistyön merkityksiä poliisin työn ja  asiantuntemuksen kannalta.

Taustalla on tekijän kokemus vuosina 2009-2011 toteutetusta, viiden EU-maan  "Immigrants, Police and Social work" (IPS) -tutkimus- ja kehittämishankkeesta, jossa koottiin esimerkkejä poliisin ja sosiaalityön yhteistyöstä maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa. Molempien ammattiryhmien työhön liittyy osallisuuden ja  turvallisuuden edistäminen sekä toisaalta syrjäytyminen ja radikalisoitumisen ehkäiseminen. Tuloksina tuli esiin työntekijöiden tarve ja kiinnostus kehittää monialaista yhteistyötä.

Tämän pohjalta jatkan tutkimusta erityisesti poliisin työn näkökulmasta. Laadullisen aineiston esimerkit edustavat poliisin työtä eri alueilla Suomessa, sekä IPS-hankkeeseen pohjautuvan seurantatutkimuksen osalta yhtä kaupunginosaa Göteborgissa, Ruotsissa (Case Hjällbo). Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt apurahan väitöskirjatutkimuksen toteuttamiseen.

Keskeisimmät julkaisut nykyiseen tutkimukseen liittyen:

 • Vanhanen, Sari (2018). Uusia käytäntöjä rakentamassa? Poliisi yhteistyön tekijänä kotouttavassa työssä. Työelämän tutkimus, 16 (1), 49-62.
 • Vanhanen, Sari and Elli Heikkilä (2017): Multi-professional work practices in the field of immigrant integration - examples of collaboration between the police and social work. In Migration Letters 14(2), pp. 265 - 276.
 • Vanhanen, Sari (2017): Turvallisuutta toisin sanoin? Poliisi ja yhteisöt vuorovaikutusta rakentamassa. Siirtolaisuus - Migration, 1/2017, 53-54.
 • Vanhanen, Sari (2015): Emerging Joint Expertise? Multiagency collaboration Described in Local Integration Programmes in Finland. Article in The Finnish Yearbook of Population Research. Vol 50 (2015), pp. 85-96.
 • McLaughlin, Hugh, Reubsaet, Henny and Sari Vanhanen (2011): Introduction. Teoksessa Heikkilä, Elli, Danker, Manon, Cómez Ciriano, Emilio, McLaughlin, Hugh ja Henny Reubsaet (toim.): Working Together for Better Integration - Immigrants, Police and Social Work. Migration Studies C 18. Institute of Migration, Turku.  Saatavilla myös: http://www.migrationinstitute.fi/files/ips-c18.pdf
 • Halttunen, Timo,  Lundqvist, Kia,  Ojalehto, Mira, Tuominen, Heidi and Sari Vanhanen (2011): Working Together for Better Integration - A joint professional development course on intercultural competences and cooperation for police and social work. Online manual: http://www.ips-project.fi/documents-and-publications.html

Muita julkaisuja:

 • Ahlfors, Gunta, Saarela, Inka, Vanhanen, Sari ja Marina Wetzer-Karlsson (2014): Työuramentoroinnilla tuloksiin. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin. Väestöliitto. Otavan kirjapaino, Keuruu.
 • Vanhanen, Sari, Ahlfors, Gunta, Saarela, Inka ja Marina Wetzer-Karlsson (2013):  Mentorointi koulutettujen maahan muuttaneiden naisten kotoutumisen edistäjänä. Teoksessa Alitolppa-Niitamo, Anne, Fågel, Stina ja Minna Säävälä (toim.): Olemme muuttaneet - ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus. Kirjapaino Fram, Vaasa.
 • Vanhanen, Sari ja Mira Ojalehto (2012): Täydennyskoulutus moniammatillisen yhteistyön rakentajana. Kirjassa Hautala, Tiina ja Mira Ojalehto (toim.): Työelämää kehittämässä - ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina. Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarja.
 • Dorji, Ilona, Kunnasvirta, Annika, Ojalehto, Mira ja Sari Vanhanen (2010): Vapaaehtoinen paluumuutto Kosovoon - Paluumuuttosuunnitelma heikoimmassa asemassa olevien palaajien kestävän paluun tukemiseksi. Siirtolaisuusinstituutti, Web Reports 64.
 • Nylund, Arja, Kinos, Sirppa ja Sari Vanhanen (2007): Ongelmaperustainen oppiminen soveltuu korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Teoksessa Huttunen, Hannu-Pekka ja Tiina Kupari (toim.): Specimasta opittua. Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat työelämään. SPECIMA/ESR-projekti. Turun työvoimatoimiston Kansainväliset palvelut.
 • Katajarinne, Petri ja Sari Vanhanen (2007): Kulttuuri avaa uusia ovia. Teoksessa Huttunen, Hannu-Pekka ja Tiina Kupari (toim.): Specimasta opittua. Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat työelämään. SPECIMA/ESR-projekti. Turun työvoimatoimiston Kansainväliset palvelut.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös