Forskning  »  Forskningsprojekt  »  Info  »  Länkar


Databas för migrations- och etnicitetsforskning (METTI)


Databasen METTI, som upprätthålls av Migrationsinstitutet,  innehåller uppgifter om migrations- och etnicitetsforskning i Finland. Alla som är intresserade av forskningsområdet kan uppdatera databasen med följande länk:

Uppgifterna i databasen används för informationsändamål. METTI betjänar förutom forskare också massmedia och beslutsfattare.

  • Vi överlåter inga kontaktuppgifter från databasen till tredje person utan tillstånd 

Mer information om METTI kan erhållas av forskningschef Elli Heikkilä, elheik(at)utu.fi.

Bakgrund

Migrationsinstitutet har insamlat information om migrationsforskning ända sedan 1970-talet och publicerat flera finskspråkiga bibliografier:

  • Muuttoliikkeet ja etniset vähemmistöt Suomessa 1999-2004. Tutkimukset ja tilastot. Työministeriö, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Työhallinnon julkaisu 343, 2004. Kartoituksen tekijä Jouni Korkiasaari (Siirtolaisuusinstituutti).
  • Maahanmuutto, pakolaisuus, siirtolaisuus ja etniset vähemmistöt 1990-luvulla. Tutkimukset ja tilastot. Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Työhallinnon julkaisu 238, 1999. Kartoituksen tekijä Elli Heikkilä (Siirtolaisuusinstituutti).
  • Siirtolaisuus- ja pakolaisuustutkimus Suomessa 1980-1993. Siirtolaisuusinstituutti 1996. Kartoituksen tekijä Minna Domander.
  • Suomen siirtolaisuuden ja maassamuuton bibliografia. A Bibliography on Finnish Emigration and Internal Migration. Siirtolaisuusinstituutti 1978. Kartoituksen tekijät Olavi Koivukangas ja Simo Toivonen.

© Siirtolaisuusinstituutti - Migrationinstitutet Upp